Projects

De vitenskapelig ansatte ved Samisk høgskole forsker i ulike disipliner. Det er prosjekter med ulike storlik og budsjett, og institusjonens forsknings- og utviklingsprosjekter ligger i blant annet disse fag: språkvitenskap, duodji, reindrift, samfunnsvitenskap, pedagogikk og journalistikk.

I venstremenyen finner du de største eksternt finansierte forsknings- og utviklingsprosjektene som er i gang nå eller akkurat har blitt avsluttet. Institusjonen har også mindre forskningsprosjekter, som ikke har ekstern finansiering men blir finansiert fra tildelingene fra Nordisk ministerråd eller Kunnskapsdepartementet. Her en lengre liste. Listen er ikke komplett, men lister bare noen prosjekter av forskjellig størrelse, som gir en bilde av institusjonens forskningsaktiviteter: 

Her er noen prosjekter som Samisk høgskoles fagmiljø deltager i, men som er ledd og administrert av andre institusjoner: