Sámi mánáidgárdepedagogihkka ođđa áiggis

Sámi mánáidgárdepedagogihkka ođđa áiggis dutkanprošeakta 2021 - 2023

Dutkanprošeavtta ulbmil lea ovdánahttit sámi pedagogihkka sámi mánáidgárddiin. Dál sámi mánáidgárddiin váilu oktasaš, systemáhtalaš pedagogalaš vuođđu, mii vuolgá sámi máilmmis ja oahppanoainnus. Prošeavtta vuolggasadji lea oainnusin dahkat sámi máilmmi, filosofiija ja sámi mánáid bajásšaddama doarjja sámi mánáidgárddiid árggas. Mánáidgárddit leat mearkkašahtti rollas dorjot sámi árvvuid, kultuvrra ja árbedieđuid viidásetfievrredeapmi dálá áigái.

Dutkamušproseassas doarjut ja ovddidit sámi mánáidgárddiid sámáiduhttima. Eamiálbmot mánáidgárddiin lea dárbu doaibmat eará láhkai go váldokultuvra mánáidgárddiin. Nuppástuhttin proseassas ovdánahttet bissovaččat árgabeaivvi doaimmaid diđolaš reflekšuvnna ja ovdáneami bokte.

Dutkamušas leat mielde njeallje ovddasmannimánáidgárddit Norggas. Ovttas dáin mánáidgárddiin galget plánet, iskkat ja čalmmustahttit sámi mánáidgárdepedagogihkka. Ovddasmannimánáidgárddiid geahččalandoaimmaid ulbmilat leat buoridit sámi kvalitehta sámi mánáidgárddiin. Dutkamušain viggat loktet bargiid gelbbolašvuođa, earenomážit dan ektui ahte šaddet dihtomielalaččat iežaset rollas leat sámi máilmmi gaskkusteaddjin. Prošeavttain viggat maid nannet ovddasmannimánáidgárddiid giellaealáskahttima ja hukset giellamodeallaid, mat leat heivehuvvon mánáid iešguđetge gielladuogážiidda ja dásiide.

Dutkanmetoda

Metodan dutkamušas lea akšuvdnadutkamuš ja kvalitehtalaš čuovvolandutkamuš. Akšuvdnadutkanmetoda geavahuvvo dokumenteret, ovddidit ja hábmet ovddasmannimánáidgárddiid  árgabeaivvi rutiinnaid ja sin dála pedagogalaš dieđuid ja máhtu. Dasa lassin prošeavttain dokumenteret ovddasmannimánáidgárddiid iešguđetge ovdánahttinproseassaid čuovvulandutkamušain.

Dutkanáigodat

Dutkanprošeavtta áigemearri lea njukčamánus 2021 rájes gitta ođđajagimánu 2023 rádjái.

Oktavuođadieđut:

Dutki, prošeaktajođiheaddji

Marikaisa Laiti

Marikaisal@samas.no

+4778448434

Mieldutki

Allaskuvlaoahppaheaddji

Anne Ingebjørg Svineng Eriksen

anneise@samas.no
+4778448516

Ovttasbargoguoibmi ja ruhtadeaddji

Prošeakta čađahuvvojit lagas ovttasbarggus Sámedikki mánáidgárdeprošeakta Sámi mánát ođđa searvelanjain (SáMOS) prošeavttain.

Mánáidgárdeprošeakta Sámi mánát ođđa searvelanjain (SáMOS) - Sámediggi (sametinget.no)

Sámediggi lea ruhtadan dutkanprošeavtta. Sámediggi (sametinget.no)