NetSam- nettverk for samiskopplæring

Nettverk for samisopplæring ble opprettet under konferanse for samiske lærere i Målselv den 19.09.13.
Styret for nettverket ble også valgt under konferansen.
Nettverket er landsdekkende nettverk som skal komme til nytte for lærer og andre som jobber med undervisning i og på samisk.

Det har vært stor interesse for nettverket, og nå har over 80 lærere og andre som jobber med samiskundervisning meldt seg på som medlem.

 

Bakgrunnen for opprettelsen av nettverket er "Utredning om samisk lærernettverk" (2010) som Jan Henry Keskitalo ved samisk høgskole har utarbeidet etter bestilling fra Sametinget.
Oppstarten til nettverket er finansiert av Sametinget og Senter for samisk i opplæringa.

 

Nettsiden til Netsam: www.netsam.org

 

Sekretariat

Senter for samisk i opplæring er sekretariat og koordinerer nettverket.

Følg  også facebooksiden til Senter for samisk i opplæringa.

Hvis du ønsker å bli medlem eller har saker for nettverk ta kontakt.

 

Kontaktinformasjon

Leder
Inger Anne Gaup
Tel: 95 07 27 32
E-post: iagaup@online.no

Sekretariatet:
Nettverk for samiskopplæring
Senter for samisk i opplæringa
Hánnoluohká 45
9520 Kautokeino

Tel:78 44 84 00
E-post: lohkanguovddas@samiskhs.no