mars 26. beaivi 2021

Studeanttaid sisabeassan Diehtosiidii 29.03-12.04

Diehtu:

Studenttat geat aigot beassat Diehtosiidii áigodagas 29.03- 12.04 fertejit viežžat ovdakantuvrras sierra čoavddakoartta mainna beassá sisa. 

Hárjehallanlatnja lea gitta 31.03 rájes 06.04 rádjái. 

Ovdakantuvra lea rabas gaskkal 08.03-15.00

-----------------------------------

Information:

In order to have access to Diehtosiida in the period 29 March-12 April, students will need a special keycard that they may receive at the front office. 

The gym is closed between 31 March - 06 April.

The front office is open between 08.30-15.00