Seminarer og kurs

Kurs og seminar for samiske lærere og andre

NetSam- nettverk for samiskopplæring arrangerer i samarbeid med Senter for samisk i opplæringa
kurs og seminar den 4.- 5. desember 2014 i Diehtosiida Kautokeino.

Målgruppen: Medlemmer av NetSam:  samiske lærere, skoleledere/eiere,studenter og andre som interesserer seg for samiskopplæring

Málátvuomi konferánsa 2013- Inger Marie G. Eira

Kurs i retorikk
4.desember

I reviderte lærerplanene samisk som førstespråk er retorikk et nytt tema. Retorikk er et av kompetansemålene etter 10. års trinn, etter Vg2 og Vg3- studieforberedende utdanningsprogram.

Vi inviterer derfor dere til kurs om retorikk og hvordan undervise om temaet.

Foreleser: Førsteamanuensis Ánde Somby, han har jobbet mye med retorikk i juridiskfagfelt

Kurset blir streamet og kan følges på nettet via denne linken: https://www.youtube.com/watch?v=sp0X25EWNnI

Mer informasjon og program, les her : Kurs i retorikk, 4. desember

 

Seminar
5. desember 2014

Dette blir første seminar som vi arrangerer etter at nettverket ble opprettet i fjor.
Vi har mange utfordringer i samiskopplæring, 
vi har valgt disse to temaer til seminaret:

Føste tema er rammer og organisering av samiskopplæringa
Flere opplever at organinseringen av samiskundervisning er en utfordring. Dette er noe som påvirker de samiske elevene når skolene ikke har rammene på plass, f.eks. mangler samiske lærere, undervisningen er ikke planlagt  i den øvrige virksomheten etc. I den forbindelse har vi invitert de som har ansvar for samiskopplæring i ulike grad: Sametinget, Utdanningsdirektoratet, fylkesmenn, fylkeskommuner, høgskoler og universiteter.
Målet med dette er å få til mer samarbeid for å fremme samiskopplæring.

Andre tema er hvordan øke status til samiskfaget
Statistikk viser at elevantallet i samiskfaget synker fra mellomtrinnet og oppover.
For lærere er det en stor oppgave å motivere elevene til å velge samisk og ville lære samisk.
Både i byene og i kjerneområdene for samiskspråk opplever lærere at samiske elever velger ofte norsk når de skriver og leser, hvis de får valgmuligheten til det. 
Vi har invitert Per Sundnes til å holde et inspirasjonsforedrag om hvordan kan vi kan jobbe med å snu denne utviklinga, han vil med sine egne eksempler komme med ideer til dette.
Han har tidligere undervist og jobbet mye med ungdomskultur og hvordan jobbe med ungdom.
I tillegg har vi gruppearbeid for alle hvor vi kommer med ideer og ønsker hvordan jobbe videre med å fremme samiskopplæring.

Seminaret blir også streamet, og kan følges via denne linken: https://www.youtube.com/watch?v=1mUG6UVPTew

Programmet: Seminarprogram 5.desember 2014

 

Kontaktperson i sekretariatet er:
Marit Anne Bongo,
tlf.: +47 78 44 86 21,
e-post: marit-anne.bongo@samiskhs.no eller lohkanguovddas@samiskhs.no

 

Konferánsa oasseváldit

Å treffes med andre samiske lærere, skoleledere/eiere og andre som jobber med samiskopplæring er vel så viktig med dette seminaret.

For mer informasjon, se nettsiden til NetSam: http://netsam.org/arrangement/ 

 

Velkommen!