juni 27. beaivi 2022

Samarbeidsavtale underskrevet

Mandag 27.06. underskrev Samisk høgskole, Hamarøy kommune, Árran Lulesamisk senter og Nasjonalt Senter for samisk i opplæringa samarbeidsavtale som har mål om å samarbeide om opprettelsen av lulesamisk profilskole og styrke det lulesamiske miljøet for læremidler.

- For Samisk høgskole og Nasjonalt Senter for samisk i opplæringa er det viktig å være en forkjemper for styrkning av det lulesamiske språke og støtte Hamarøy kommune faglig med opprettelsen av en lulesamisk profilskole. Jeg er glad for at vi nå styrker samarbeidet og kommunikasjonen med Hamarøy kommune og Árran. Samisk høgskole skal være synlig også i det lulesamiske området. De lulesamiske barna og ungdommene mangler samiske læremidler og Samisk høgskole har et fagmiljø som kan støtte læremiddelproduksjonen i dette området, sier  rektor ved Samisk høgskole Laila Susanne Vars.

I Samisk høgskoles nye strategi vektlegges det også at Samisk høgskole skal ha virksomhet i hele Sápmi, og at høyskolen skal prioritere faglige oppgaver i det lulesamiske området og etablere opplæringstilbud der.

- Høyskolen i ferd med å planlegge igangsetting av både begynnelseskurs i lulesamisk (SAAL-studiet) og også duodje- og læremiddelpedagogikk studier med lærestedet på Drag i det lulesamiske området. Vår hensikt er å rekruttere mange studenter i dette området og styrke lulesamisk kompetanse slik at mange i fremtiden skal kunne arbeide som lærer i lulesamisk og med være med på utvikling av lulesamiske læremidler, sier høyskolens rektor.

Samisk høgskole skal ha nær kommunikasjon med Drag skole i henhold til samarbeidsavtalen.  Samarbeidsavtalen ble godkjent enstemmig i Hamarøys kommunestyre 16. juni.

Her er samarbeidsavtalen: julevsámegillii og på norsk. 

Samisk høgskole har også samarbeidsavtale med Nord universitet, den finner du her: davvisámegillii, norsk, sørsamisk ja lulesamisk. 

Samisk høgskoles strategi 2022-2026 finner du her: davvisámegillii og norsk