september 20. beaivi 2022

Ny forskning bidrar til å synliggjøre kunnskapene til egg- og multeplukkere

I dag ble nye forskningsresultater presentert under Landscape Practies konferanse på Samisk høgskole. Forskning viser at egg- og multeplukking handler om mer enn selve plukkingen.

Forskningsfunn kunngjorde at egg- og multeplukkere har betydningsfull kunnskap som forvaltere av sine områder. De har omsorg for områdene gjennom regler for adferd som de har tilegnet seg gjennom langtids bruk. Det er et samspill mellom landskap, vær, bær, fugler og egg som kan betegnes som tradisjonelle kunnskaper siden de både er overført mellom generasjoner og ervervet gjennom egen sankingspraksis i sine områder.

Det er hittil gjort lite forskning på egg- og multeplukkingspraksiser. Under den tre dager lange konferansen skal blant annet forskere holde foredrag om lignende studier i ulike områder. Forskningsprosjektet ble satt i gang i 2019 og har i løpet av forskningsperiode forsket på praksisene knyttet til egg- og multeplukking i samiske kystområder slik som Porsanger, Varanger og Tysfjord. Solveig Joks ved Sámi allaskuvla (Samisk høgskole) har vært forskningsprosjektets leder, og samarbeidspartnere har vært Harrieth Aira ved Árran Julevsáme Guovdásj på Drag, Steinar Nilsen og Svanhild Andersen ved Mearrasiida i Billefjord og Stine Rybråten ved NINA Naturbruk på Lillehammer.

Se bilder fra i dag

Landscape Practices Conference 2022