januar 27. beaivi 2022

Matematikk 1P/2P/1P-Y/2P-Y for kommende lærere - frist 1. februar

Dette er tilbud i matematikk for deg som vil bli lærer, men som ikke oppfyller karakterkravet i matematikk for opptak til lærerutdanninger. Kurset vil være nettbasert og tilbys derfor for elever og studiesøkende over hele landet. Les mer om matematikkurs for kommende lærere.


Progresjon: Deltid
Studiested: Nettstudier
Studienivå: Kurs og etterutdanning
Kostnader: Undervisning og veiledning er gratis for kursdeltakerne, men selve privatisteksamen dekkes ikke.
Søknadsfrist: Løpende påmelding til kurset er fulltegnet eller senest 1. februar
Oppstart: Vår 2022

 

Hvem passer kurset for?
Dette nettbaserte matematikkurset er for deg som ønsker å innfri kravet i matematikk for å få opptak til grunnskolelærerutdanning, faglærer og lektorutdanning. Universitetet i Sørøst - Norge (USN) og Nettskolen Vestfold tilbyr et gratis, landsdekkende, nettbasert matematikkurs for søkere til lærerutdanning som vil forbedre karakteren i matematikk, heve antall skolepoeng, eller som bare ønsker å friske opp kunnskapene sine før de begynner på lærerutdanningen. Privatisteksamen må søkerne betale selv.

Fagene som tilbys er 1P, 2P, 1P-Y (ulike yrkesretninger) og 2P-Y. Dette nettkurset erstatter tidligere forkurs/sommerkurs på universiteter og høgskoler. 
 

Undervisning
Undervisningen foregår i sanntid, hvor lærer og deltakere møtes i et digitalt klasserom to dager i uken på kveldstid pr fag. Det blir lagt opp til omvendt undervisning, hvor deltakerne jobber med e-læringsoppgaver i forkant av hver undervisningsøkt. Deltakerne må forberede og gjennomgå teori hjemme, og vil på den måten stille forberedt til timen. I det digitale klasserommet legges det opp til undervisning med veiledning, samarbeid og diskusjoner. Her kan lærer og elever kommunisere og samarbeide med hverandre (lyd og webkamera).

Kurset starter i uke 9 og avsluttes i uke 20, totalt 11 uker (fri i påsken):

  • Teknisk oppstart/test av digitalt klasserom: uke 7
  • Undervisningsstart:  Mandag 28.02 eller tirsdag 1.03
  • Undervisningsslutt: Onsdag 18.05 eller torsdag 19.05

Deltakerne følger undervisningen i sine klasser. Det vil bli separate klasser for 1P (1PY) og 2P (2PY). Søkere som ønsker begge fagene, dvs. 1P og 2P eller 1PY og 2PY, må påregne undervisning fire kvelder i uken. Det er to muligheter som man velger ved påmelding:

  • Valg 1: mandager og onsdager kl. 18.00-19.30
  • Valg 2: tirsdager og torsdager kl. 18.00-19.30

 

Påmelding

Påmeldingen er todelt og begge trinn må gjennomføres for å bli påmeldt kurset. Merk deg opptakskravet.

  1. Påmelding til kurs
    Påmelding på nettsidene til Nettskolen, åpner 15. januar 2022 - Løpende påmelding til kurset er fulltegnet eller senest 1. februar.
  2. Påmelding til privatisteksamen
    Du melder deg på til privatisteksamen i ditt eget hjemfylke.
    For de fleste fylker åpner dette i uke 3 (fra 15. januar 2022).
    Frist for påmelding: 1. februar 2022 (merk at det er egne regler for de som tar eksamen i Nordland).

Du melder deg på i faget eller fagene du trenger å forbedre karakter i. Oversikt over fag du kan melde deg på finner du her: Matematikkurs for kommende lærere - Universitetet i Sørøst-Norge (usn.no) 

Kontakt

For informasjon send en e-post til adressen mattekurs@usn.no.
 

Opptakskrav

For å delta på kurset kreves det:

  • Generell studiekompetanse eller oppnår dette våren 2022.
  • Minimum karakteren 2 i matematikk (224 timer).
  • Oppmelding til privatisteksamen i matematikk (1P/2P eller 1P-Y/2P-Y) - innen 1. feb

For å søke på lærerutdanning er det andre krav utover matematikkravet. Les mer om opptakskrav til lærerutdanningen på utdanning.no.

Merk også den varslede endringen fra regjeringen:
Regjeringen vil endre opptakskravene til lærerutdanningen

Søker er selv ansvarlig for at de øvrige opptakskravene til lærerutdanningen er oppfylt for å kvalifisere til utdanningen. Søknadsfrist for lærerutdanning er 15. april 2022.

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Merk deg at enkelte lærerutdanninger kan ha andre opptakskrav, mer om dette finner du på Samordna opptak.