Hva skjer:

Girjealmmoheapmi
28. september, 19:00 til 20:00

Boklansering “Edvard Masoni: En samisk misjonær i kolonialismens tidsalder”

Har du hørt historien om Edvard Masoni? Hvis svaret er nei, er du ikke alene.

Viktige tidsfrister
01. oktober, 09:00

Opptaket for våren åpnes

  konferánsa
  26. oktober, 11:00 til 27. oktober, 13:00

  Konferanse "min birrasat"

  Min birrasat – bærekraftige næringer og naturmangfold i Sápmi

  Conference
  07. november, 09:00 til 08. november, 15:00

  Samisk utdannignskonferanse

  Samisk høgskole og Sametinget i Norge arrangerer en internasjonal utdanningskonferanse. Målet med konferansen er å utveksle erfaringer fra utdanning og løfte fram pedagogiske tenkemåter og lærerprofesjonalitet i utdanning og forskning.

  Seminára
  19. april, 13:00 til 15:45

  FORSONING - HISTORIESKRIVING - STIEN FREMOVER

  FORSONING NÅ! SOABALAŠVUOHTA - HISTORIESKRIVING - STIEN FREMOVER

  Følg åpent seminar digitalt via Zoom: https://samas.zoom.us/j/67363175575

  Sannhets- og forsoningskommisjonen leverer snart sin sluttrapport. Samtidig har spørsmålet om forsoning fått styrket aktualitet etter demonstrasjonene i Fosen-saken. I dette seminaret inviterer vi til refleksjon og samtale om forsoning i spennet mellom grunnbegreper og praktisk oppfølging. Hva har samisk filosofisk tradisjon å tilføre forsoningsbegrepet? Hva er sammenhengen mellom forsoning og historieskriving? Og hva tenker vi om kommisjonens sluttrapport og videre oppfølging?P

  PROGRAM
  13.00-13.45 Forsoning og tradisjonelle filosofier: Soabalašvuohta, ubuntu og relasjonell urfolksfilosofier. Tore Johnsen, førsteaman. ved KUN / VID Tromsø
  14.00-14.45 Nyskriva historien – för framtida generationer. Lovisa Mienna Sjöberg, førsteaman. ved Sámi Allaskuvla/Samisk Høgskole
  15.00-15.45 Kommisjonens sluttrapport og veien videre: Forventninger og muligheter. Åpen samtale

  Sted: Sáhkaskáidi, Sámi allaskuvla
  Seminaret simultantolkes. Språk: nordsamisk og norsk

  Arrangører:  Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences og Kirkelig utdanningssenter nord - KUN - VID Tromsø.