Seminára
19. April, 13:00 to 15:45

FORSONING - HISTORIESKRIVING - STIEN FREMOVER

FORSONING NÅ! SOABALAŠVUOHTA - HISTORIESKRIVING - STIEN FREMOVER

Følg åpent seminar digitalt via Zoom: https://samas.zoom.us/j/67363175575

Sannhets- og forsoningskommisjonen leverer snart sin sluttrapport. Samtidig har spørsmålet om forsoning fått styrket aktualitet etter demonstrasjonene i Fosen-saken. I dette seminaret inviterer vi til refleksjon og samtale om forsoning i spennet mellom grunnbegreper og praktisk oppfølging. Hva har samisk filosofisk tradisjon å tilføre forsoningsbegrepet? Hva er sammenhengen mellom forsoning og historieskriving? Og hva tenker vi om kommisjonens sluttrapport og videre oppfølging?P

PROGRAM
13.00-13.45 Forsoning og tradisjonelle filosofier: Soabalašvuohta, ubuntu og relasjonell urfolksfilosofier. Tore Johnsen, førsteaman. ved KUN / VID Tromsø
14.00-14.45 Nyskriva historien – för framtida generationer. Lovisa Mienna Sjöberg, førsteaman. ved Sámi Allaskuvla/Samisk Høgskole
15.00-15.45 Kommisjonens sluttrapport og veien videre: Forventninger og muligheter. Åpen samtale

Sted: Sáhkaskáidi, Sámi allaskuvla
Seminaret simultantolkes. Språk: nordsamisk og norsk

Arrangører:  Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences og Kirkelig utdanningssenter nord - KUN - VID Tromsø.