Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

Samisk høyskole har blitt tildelt  Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 av den europeiske kommisjonen, som er en forutsetning for alle høyere utdanningsinstitusjoner for å kunne delta i Erasmus+ programmet.