Oahput

Kurset består av fire moduler på totalt 30 studiepoeng. Studiet tar opp forskningsbaserte kunnskaper, ideer og metoder for å styrke deltakernes kompetanse på tospråklig oppvekst, læring av førstespråk, læring av andrespråk og undervisning i andrespråk. Kurset er beregnet for de som jobber i barnehager og de som underviser i samisk som andrespråk og/eller norsk som andrespråk for språklige minoriteter og/eller kvensk/finsk for barn, ungdommer og voksne.

BA - Joatkkaoahppu
Oasseáiggis

Oahppoovttadat lea geatnegahtton fágaoahppu Boazoealáhus bachelorprográmmas.

BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
10 oč

Oahppu gullá sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorprográmma fágaoahpuide, muhto heive buot sámegiellaberošteddjiide ja dutnje gii áiggošit bargat sámegielain. Oahppoovttodat lea oassin prográmmaoahpus Sámegiella ja sámi girjjálašvuohta 2

BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
10 oč

Oahppu gullá sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorprográmma fágaoahpuide, muhto heive buot sámegiellaberošteddjiide ja dutnje gii áiggošit bargat sámegielain. Oahppoovttodat lea oassin prográmmaoahpus Sámegiella ja sámi girjjálašvuohta 2.

BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
10 oč

Oahppu gullá sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorprográmma fágaoahpuide, muhto heive buot sámegiellaberošteddjiide ja dutnje gii áiggošit bargat sámegielain. Oahppoovttodat lea oassin prográmmaoahpus Sámegiella ja sámi girjjálašvuohta 2.

BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
10 oč

Oahppoovttodat gullá sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorprográmmii.

BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
10 oč