Govven: Mai-Lis Eira

golggotmánu 01. beaivi 2019

Studeantaválggat - Du evttohusas ja jienas lea fápmu

Juohke jagi lágiduvvo rabasčoahkkin studeanttaide. Studeanttat válljejit rabasčoahkkimis ođđa studeantaáirasiid iešguđetge stivrraide ja lávdegottiide. Juohke studeanttas lea jienastanriekti ja sáhttet evttohuvvot studeantaválgii.

Dán gaskavahkku lágiduvvo rabasčoahkkin. Dán oktavuođas lea oahppohálddahus sádden evttohanskoviid studeanttaide e-poastta bokte. Evttohanskovi ferte deavdit ja buktit ovdal rabasčoahkkima. Evttohusaid sáhttá sáddet e-poastta dahje elektrovnnalaš jearaldatskovi bokte neahtas, dahje doalvut evttohanskovi válgakássii mii lea ovdakantuvrras. Dát ferte dahkot ovdal 2. b. golggotmánus dii.12:00.

Manne searvat stivrii dahje lávdegoddái?

Juohke studeanta sáhttá evttohuvvot ja searvat válgii. Jus du válljejit stivrii dahje lávdegoddái de beasat leat mielde váikkuheame ja váldit mearrádusaid mat gusket Sámi allaskuvlla áššiide. Seammás beasat maiddái vásihit movt allaskuvla doaibmá siskkáldasat. De oaččut maiddái bargohárjáneami ja fierpmádaga mii boahtá ávkin go lávket bargodillái. Jus dat orru du mielas miellagiddevaš bargu ja jus dus lea jurdda movt sáhtašii muhtun vissis stivrras dahje lávdegottis bargat ja ovddidit áššiid, de áinnas searvva válgii. 

 

Čuovvovaš stivrrain ja lávdegottiin galget leat studeanttaid ovddasteaddjit Universitehta ja allaskuvla lága kap 4. vuođul:

  • Studeantastivra: Studeantastivrras leat vihtta fástalahtu ja golbma várrelahttu. Dát stivra lea studeanttaid bajimuš orgána ja das lea váikkuhanvejolašvuohta buot áššiide mat gullet allaskuvlla studeanttaide. Loga eambbo dán birra das.
  • Sis-Finnmárku Studeanttaid Ovttastusa (SSO) stivra: SSO stivrras lea njeallje studeantaáirasa oktan várreláhtuiguin. Dat stivra galgá gozihit studeanttaid čálgodárbbuid oahpposajis. Loga eambbo dan birra das.
  • Oahppobiraslávdegoddi: Oahppobiraslávdegottis leat guokte studeantaáirasa ja guokte fágavirggehasa. Dat galget plánet doaimmaid oahppobirrasa ektui, dárkkistit studeanttaid sihkarvuođa ja čálggu. Ja galgá dovdat bargobirasáššiid. Loga eambbo dan birra das.
  • Dutkan- ja oahppostivra (DOS): DOS stivrras leat guokte studeantaáirasa ja guokte dekána oktan várreláhtuiguin. Loga eambbo dán birra das.
  • Dohkálašvuođalávdegoddi: Dohkálašvuođalávdegottis leat guokte studeantaáirasa, dekána, oahpaheaddjeoahpuid oahppojođiheaddji, guokte olggobealde áirasa hárjehallansuorggis, guokte fágaoahpaheaddjit ja okta olggobealde áirasa. Loga eambbo dán birra das.
  • Sisaváldinlávdegoddi: Sisaváldinlávdegottis lea okta studeantaáirras, okta fágavirggehas ja okta hálddahusvirggehas. Loga eambbo dan birra das.
  • Váiddalávdegoddi: Váiddalávdegottis leat guokte studeantaáirasa, guokte siskkáldas áirasa ja okta olggobealde áirras. Loga eambbo dán birra das.
  • Válgastivra: Válgastivrras lea okta studeanta, allaskuvlla direktevra ja okta bargi. Loga eambbo dán birra das.
  • Sisaheivehanlávdegoddi: Sisaheivehanlávdegottis lea okta studeanttaáirras.