borgemánu 30. beaivi 2023

Mis leat ain rabas oahpposajit - geahčes dás makkár oahpuide sáhtát ohcat

Sámi allaskuvlla studeanttat. Govven: Johtti Productions/Ánne Kátjá Gaup

 

Sámi allaskuvla lea guhkidan ohcanáigemeari guoros oahpposajiide čavčča oahpuide, nu ahte jus it leat vel ohcan oahpposaji čakčii, dat lea ain vejolaš.  
 

Bachelorgráda oahput maiddá sáhtát ain ohcat:

5 jagi mastergráda/Integrerejuvvon mastergráda oahput maiddá sáhtát ain ohcat:

Ohcanvuogádat: Oktasaš ohcanvuogádat/Samordna opptak

Oanehitáiggeoahput maiddá sáhtát ain ohcat

Ohcanvuogádat:Báikkálaš ohcanvuogádat/Søknadsweb  

Sisabeassangáibádusat

Gáibádussan beassat studeantan Sámi allaskuvlii lea oppalaš lohkangelbbolašvuohta ja sámegiella. Jus dus ii leat oppalaš lohkangelbbolašvuohta, de sáhtát ohcat reálagelbbolašvuođa vuođul. Sámi allaskuvlla vuođđooahpuin ja eanaš eará oahppofálaldagain gáibiduvvo dihto dási sámegielmáhttu. Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpus leat erenoamáš gáibádusat. Dát čilgejuvvojit sierra iešguđet oahppofálaldagas.

Oppalaš lohkangelbbolašvuođa gáibádusat gávdnojit Samordna opptak siiddus.

Mii lea reálagelbbolašvuohta?

Reálagelbbolašvuohta lea gelbbolašvuohta maid leat háhkan ovdamearkka dihte fidnohárjehallamis, bálkákeahttas barggus, organisašuvdnadoaimmain, kurssain dahje eará oahppoduogážis. Ohcci bargo – ja oahppoduogáš árvvoštallojuvvo dan oahppofálaldaga gáibádusa ektui masa ohcá.

Gáibádussan lea:  

  • ahte ohcci galgá deavdán 25 jagi dahje deavdá 25 jagi dan oahppojagi go álgá ohppui
  • ahte ohccis lea unnimusat vihtta jagáš bargo/oahppovásáhus.

Reálagelbbolašvuođagáibádusat gávdnojit Sámi allaskuvlla sisaváldinnjuolggadusain.

Sádde duođaštusaid

Muitte laktit duođaštusa ahte deavddát sisabeassangáibádusaid nu jođánit go vejolaš maŋŋel go ohcan lea registrerejuvvon.

Jus dus leat gažaldagat sisabeassangáibádusaid ektui,  de váldde áinnas oktavuođa oahppohálddahusain e-boasta bokte: oahppohalddahus@samas.no