Dáhpáhusat:

Dutkanbeaivvit 2020
23. čakčamánu, 18:00 - 18:45

Sikre tall? / Sihkkaris logut?

Pandemitall og urfolk - noen datatufordringer.

Dutkanbeaivvit 2020
24. čakčamánu, 18:00 - 18:45

Naturens stemme

Professor emeritus Jens Ivar Nergård ved UiT snakker om det samiske fortellingsmaterialets plass

Dutkanbeaivvit 2020
25. čakčamánu, 19:00 - 21:30

Boahtá go luohti biekka mielde?

Sámi allaskuvla bovde Dutkiid eahket – Researcher Night lágideapmái čakčamánu 25.

Dutkanbeaivvit 2020
17. čakčamánu, 18:00 - 18:45

Min birrasat

Rohttu mátkkis. Ovdalaš muitalusat pandemiija ja olbmo gaskavuođa birra. Dás bukte ovdan guokte sámi muitalusa, boahkkudávdda birra ja spánskadávdda. Maŋŋel de guorahalle movt daid sáhttá dulkot, mii dain lea muitaleamoš midjiide odne.

                                                             ***

Rohttu färdas. Berättelser från förr om pandemier och människans relationer. Vi lyfter fram två samiska berättelser, en om smittkoppor och en om spanska sjukan. Efteråt undersöker vi hur de kan tolkas, och vad de berättar för oss idag.

Logaldallan lea davvisámegillii ja bistá moaddelot minuhta. Maŋŋil logaldallama sáhttet oasseváldit jearrat ja ságastallat logaldalliiguin.

Leaba Sámi allaskuvlla dutkit Lovisa Mienna Sjöberg ja Mikkel Nils M. Sara geat logaldallaba.