mikkelns's picture
Sara, Mikkel Nils M
Vuosttašamanueansa / Associate Professor

Contacts

E-mail: 
Mikkel-Nils-Mikkelsen.Sara@samiskhs.no
Phone: 

General information

PhD i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, om reindriftssiidaen.

Har tidligere jobbet for Samisk kulturutvalg under Norsk Kulturråd, i Nordisk Samisk Institutt og konsulentselskapet Bajos, hvorav alle enten er lagt ned eller er sammenslått med andre institusjoner.

Forskningsemner:
Siida, reindriftssamisk historie, tradisjonelle samiske næringer, kunnskaper og leve-/tenkesett.

Undervisning:
Koordinerer bachelorprogram i reindriftsfag, underviser i reindriftsfaglige emner, underviser i samfunnsvitenskapelige emner innenfor andre kurstilbud og utdanningsprogrammer som Samisk Høgskole tilbyr. Veileder Phd-studenter i reindriftsfaglige emner.

Publications: