Geassemánnu 23. beaivi 2021

It leat vel ohcan oahpposaji čakčii? Mis leat rabas oahpposajit!

Muittuhit ahte lea áin vejolaš ohcat oahpposaji Sámi allaskuvlii 2021/2022 oahppojahkái rabas sisaváldima bokte.  

Oahpuide maidda sáhtát ohcat suoidnemánu 1. beaivvi rádjai leat čuovvovaččat:

Guhkit áiggi oahppoprográmmat (30 oahppočuoggá):

Oahppoovttadagat - oanehit áiggi fágat:


Joatkkaoahput oahpaheddjiide:

Ohcanvuogádat: Báikkálaš ohcanvuogádat/Søknadsweb 
Ohcanáigemearri 01.07.21.


Muitte laktit duođaštusa ahte deavddát sisabeassangáibádusaid nu jođánit go vejolaš maŋŋel go ohcan lea registrerejuvvon. 

Norgga Sámedikkis lea sierra stipeandaortnet sidjiide geat váldet oahpaheaddjeoahpuid dahje oahpaheddjiide geat váldet lassi oahpu sámegielas - loga eambbo stipeanddaid birra Sámedikki neahttasiiddus.

Jus dus leat jearaldagat oahpuid dahje ohcanvuogádaga birra, de váldde áinnas oktavuođa oahppohálddahusain, e-poasta: oahppohalddahus@samas.no dahje telefuvnna bokte 78 44 84 00.
 

Covid -19: Dieđut koronadilálašvuođa birra mat gusket oahpuid álgimii/čađaheapmái čakčalohkanbajis, bohtet dađistaga. Sámi allaskuvllas lea vejolaš čađahit oahpuid digitála oahpahussan.