Sisabeassan Nationálagirjerádjosa Nettbibliotek:i (nb.no)

Oassi Nationálagirjerádjosa girjjiin Nettbibliotekas leat dušše rahppásat dutkama- ja dokumentašuvnna váras.

Fágabargit Sámi allaskuvllas besset Nettbibliotek:i FEIDE bokte.


Fuomáš: Studeanttain ii leat sisabeassan girjjide mat leat lohkanmearis: 
Pensumlitteratur ikke lenger tilgjengelig i Nettbiblioteket

Dás gávnnat eambbo dieđuid movt oažžut sisabeassama (dárogillii): Tilgang for forskning og dokumentasjon