mars 31. beaivi 2023

Girječállioahppu 1 ja 2

Niegadat go šaddat girječállin?

- Boahtte čavčča álgá Sámi allaskuvllas girječállioahppu 1 ja 2, maid lágidit ovttasráđiid Sámi Girječálliid Servviin.


Sisdoallu

Girječállioahppu 1-3 lea jurddašuvvon olbmuide geat háliidit oahppat girječállima, ovdánahttit čáppagirjjálaš čállindáidduset ja hárjánit árvvoštallat girjjálašvuođa teavsttaid. Oahpahus lea máŋggabealat, ja dasa bovdejuvvojit guosselogaldallit lassin kursalágideddjiide. Studeanttat galget oahpásmuvvat iešguđetge čállinšlájaide/ šáŋŋeriidda, ja sii besset ieža iskat čállit sihke šáŋŋerrájáid siskkobealde ja šáŋŋer-rastideaddji teavsttaid.

Oahpahus lea maiddá girječállima giellageavaheami birra ja oahpásmuvvan sámi čállima historjái ja máŋggabealatvuhtii, ee. girjjálašvuođa ođđa almmuhanvugiide, dego slam, spoken word ja digitála girjjálašvuohta. Iešguđetge oasis oahpus deattuhuvvojit moadde čállinhámi erenoamážit. Oahppu addá čállinhárjáneami mii lea ávkin sihke čáppa-ja fágagirjjálaš čállimii. Kurssas oahpásmuvvá iešguđetge čállinšlájaide maid sáhttet atnit ávkin sihke journalisttat, lágádusbargit, olbmot geat barget kulturealáhusain, girjerájusbargit ja oahpaheaddjit.
 

Girječállioahppu 1 čiekŋuda erenoamážit sámi lyrihkkii, sihke otnábeaivvi poesiijii ja árbevirolaš hámiide mat ee. ilbmanit sámi myhtain, juoiganmuitalusain ja luohtepoesiijas. Dasa lassin čiekŋuda Girječállioahppu 1 sámi teáhterteavsttaide.

Girječállioahppu 2 čiekŋuda erenoamážit sámi prosateavsttaide, sihke otnábeaivvi noveallaide ja románaide, ja maiddá eará šáŋŋeriidda dego esseija. Dasa lassin giehtadallojit máidnasat ja muitalusat, ja daid fuolkevuohta prosai.
 
Loga eambbo Girječálloáhpu 1 – Lyrihkka ja teáhterteavsttat birra dás.

Loga eambbo Girječállioahpu 2 – Prosa ja muitalusat birra dás.

Movt ozat oahpuide
Ohcanvuogádat: SøknadsWeb
Ohcanáigemearri: 15.04.23.

Muitte laktit duođaštusa ahte deavddát sisabeassangáibádusaid nu jođánit go vejolaš maŋŋel go ohcan lea registrerejuvvon. 

Jus leat gažaldagat ohcama oktavuođas sáhtát váldit oktavuođa oahppohálddahusain e-boasta bokte: oahppohalddahus@samas.no.