Hva skjer:

Lanseringsseminar
04. juni, 12:00 til 16:00

Opplevd rasisme blant unge samer i reindrifta

Sámi allaskuvla har forsket på hvordan unge samer, med tilknytting til reindrifta, opplev

Conference
14. oktober, 10:30 til 16. oktober, 13:00

IndigMEC2 konferanse

Konferansens fokus: Utvikling av læreplaner for urfolk – Utvikling av urfolkfags

Sámi álbmotbeaivvi doalut 2023
08. februar, 11:30 til 12:00

Logaldallan: Mehciid várjaleaddjit

Vuosttašamanueansa Solveig Joks:

11.30-11.50 Mehciid várjaleaddjit.

Diehtosiidda kantiinas.
SSO guossoha gáfe/teaja.

Rabas buohkaide. Bures boahtin!