Hva skjer:

konferánsa
30. november, 11:00 til 01. desember, 15:00

Reindriftskonferansen 2022

Faglig konferanse om reindriftens tradisjonelle kunnskaper i et samfunn i endring.

Viktige tidsfrister
01. februar, 09:00

Opptaket for høsten 2023 åpnes

Fra 1.

Søknadsfrist
01. mars, 23:30

Søknadsfrist realkompetanse og tidlig opptak

Søknadsfrist for tidlig opptak og de som søker på grunnlag av realkompetanse er 01.03. kl.

Søknadsfrist
15. april, 23:30

Ordinær søknadsfrist

15. april kl.

Rabasbeaivi
01. mars, 10:00 til 14:00

Rabasbeaivi 2023

Háliidivččet go diehtit makkár oahppofálaldagat Sámi allaskuvllas leat? Njukčamánu 1. b. lágidit Rabasbeaivvi Sámi allaskuvllas, Guovdageainnus. Dalle lea buorre vejolašvuohta oahpásmuvvat min oahppofálaldagaide ja muđui maid allaskuvlla birrasii. Mii sávvat buohkaide bures boahtima min Rabasbeaivái!

Rabasbeaivvis fállat earret eará:

  • Bargobajiid
  • Logaldallama
  • Stánddat

Logaldallamat ja bargobajit leat heivehuvvon joatkkaskuvlaohppiide ja bajásguvlui.
Prográmma almmuhuvvo dađistaga.