Hva skjer:

Viktige tidsfrister
01. juli, 09:00

Svar på ordinær opptak

Dersom du har søkt om opptak til våre studier gjennom SøknadsWeb før 15.04., vil du få svar på di

Viktige tidsfrister
20. juli, 09:00

Du får svar på søknaden

Dersom du har søkt om studieplass til våre programfag gjennom Samordna Opptak vil svaret på søkna

Viktige tidsfrister
20. juli, 09:00

Du kan søke ledige studieplassar

Du kan fra og med 20. Juli kl.

Viktige tidsfrister
24. juli, 23:45

Siste frist for å svare

Du må svare på hovedopptaket (Samordna Opptak) senest 24. juli kl. 23:59.

Viktige tidsfrister
01. oktober, 09:00

Opptaket for våren åpnes

  Fágaseminára
  06. november, 13:00 til 20:00

  Lars Hætta ja Anders Bæra muitalusat ja duodji

  Lars Hætta ja Anders Bæra muitalusat ja duodji

  Giehtačállosis govva. Dál lágiduvvo seminára ođđa girjji almmuheami oktavuođas: Lars Hætta ja Anders Bæra muitalusat ja duodji

  Lars Hætta ja Anders Bæra muitalusat ja duodji

  Sámi allaskuvla ja Sámi arkiiva lágidit seminára Lars Hætta ja Anders Bæra muitalusaid birra Guovdageainnus skábmamánu 6. beaivve. Semináras leat sáhkavuorut sudno jurddašanmálle, eallinvuogi ja giela birra. Dasa lassin leat sáhkavuorut Lars Hætta dujiid birra maid duddjui go lei giddagasas.

  Seminára vuođđun lea Hætta ja Bæra Muitalusat-girji maid Orkana Akademisk -lágádus dál almmuha ođđasis. Girjjis leat golbma artihkkala mat guorahallet boazosápmelaččaid jurddašanmálle, eallinvuogi ja giela dán áiggis goas eai gávdno eará sullasaš gáldut. Artihkkaliid leat čállán Ivar Bjørklund, UiT Norgga árktalaš universitehtas ja Nils Oskal ja Johanna Johansen Ijäs, Sámi allaskuvllas.

  Doaluid oktavuođas rahpá Sámi arkiiva čájáhusa. Čájáhusas leat Hætta ja Bæra giehtačállosat ja Lars Hætta duojit.

  Sáhkavuorut dulkojuvvojit sámegillii ja dárogillii.

  Seminára lea oassi Sámi allaskuvlla 30-jagiávvudoaluin, ja lea rabas buohkaide.

   

  Lars Hættas og Anders Bærs fortellinger og duodji

  Samisk høgskole og Samisk arkiv arrangerer et seminar om de eldste tekstene vi har på nordsamisk, skrevet av Lars Hætta og Anders Bær. De satt begge med livstidsdom på Akershus festning på grunn av sin deltagelse i Kautokeino-opprøret i 1852. På seminaret legges det fram foredrag om deres liv og levnet, tenkning og språk. I tillegg er det foredrag om Lars Hættas miniatyrduodji som han laget da han satt i fengsel på Akershus. Seminaret holdes 6. november i Kautokeino.

  Seminaret arrangeres i forbindelse med nyutgivelsen av tekstene til Hætta og Bær, som Orkana Akademisk forlag publiserer. Boka inneholder også tre artikler som tar for seg reindriftssamenes univers, språk og levemåte i en tid uten tilsvarende kilder. Artiklene er skrevet av Ivar Bjørklund fra UiT Norges arktiske universitet og Nils Oskal og Johanna Johansen Ijäs, begge fra Samisk høgskole i Kautokeino.

  Samisk arkiv åpner en utstilling av håndskriftene til Hætta og Bær og av Lars Hættas miniatyrduodji.

  Foredragene tolkes til norsk og samisk.

  Arrangementet er en del av Samisk høgskoles 30-årsjubileum, og er åpent for alle interesserte.

   

  Prográmma | Program

  13.00–13.10    Prorektor Ylva Jannok Nutti

  Seminára rahpan

  Åpning av seminaret

  13.10–13.30    Nils Oskal

  Eksisteansafilosofalaš mearkkašumit Lars Hætta ja Anders Bæra teavsttain

  Eksistensialfilosofiske betraktinger i Lars Hættas og Anders Bærs tekster

  13.30–13.50    Johanna Johansen Ijäs

  Hætta ja Bæra muitalusaid transkriberen 1958:s, 1982:s ja 2019:s

  Transkribering av Hættas og Bærs tekster i 1958, 1982 og 2019

  13.50–14.10    Harald Lindbach

  Oversettelsen av Muitalusat til norsk

  Muitalusaid jorgaleapmi dárogillii

   

  Gáffe

   

  14.30–14.50    Monica Grini

  Det store i det lille: Lars Hættas miniatyrduodji

  Smávva diŋggaid stuorisvuohta: Lars Hætta duodji

  14.50–15.10    Lásse Sikku

  Govt mon gávdnen Lars Hætta dujiid

  Hvordan jeg kom over Lars Hættas duodji

  15.10–16.00    Grete Bergstrøm

  Čájáhusaid rahpan

  Åpning av utstillingene

   

  Boradeapmi

   

  18.00–18.45    Ivar Bjørklund

  Anders Bær – liv og levnet

  Anders Bæra eallin

  19.00–19.45    Pål Friis

  Fortellingen om Lars Hætta og Jens A. Friis

  Muitalus Lars Hætta ja Jens A. Friisa birra

  19.45–20.00    Nils Oskal

  Seminára loahpaheapmi

  Avslutning av seminaret

   

  Lágideaddjit: Sámi allaskuvla ja Sámi arkiiva

  Arrangører: Samisk høgskole og Samisk arkiv