juni 28. beaivi 2024

Studere til til høsten? Vi har forlenget søknadsfristen!

Studier du kan søke på, der undervisningen foregår utenfor Kautokeino: 

- SAAL 1 Sørsamisk i praktiske situasjoner - inføringsstudium 1.del, Hattfjelldal, søknadsfrist 01.08.2024

SAM 0104 Nordsamisk begynnerkurs del 2, Kirkenes, søknadsfrist 01.08.2024

PED 611-3 Andrespråkspedagogikk modul 3søknadsfrist 01.09.2024

PED 611-4 Andrespråkspedagogikk modul 4søknadsfrist 01.09.2024

 

Studier som foregår på nett:

- PED-1001 Introduction to Indigenous perspectives on special educationsøknadsfrist 01.08.2024

SAM 602 Samisk språkdidaktik med fokus på språkanvändande och berättande textersøknadsfrist 01.09.2024

 

 

Opptakskrav:

Opptakskravene til de forskjellige studiene, står forklart under hvert studie(se link over). Hovedregelen for å bli student ved Samisk høgskole er vanligvis generell studiekompetanse, og noen studier har i tillegg et krav om kunnskap i samisk språk. Hvis du ikke oppfyller kravene til generell studiekompetanse, kan du likevel søke med realkompetanse. 

Du kan finne mer informasjon om generell studiekompetanse på Samordnaopptak (link).

 

Hva er realkompetanse?

Realkompetanse refererer til den kompetansen en person har oppnådd gjennom arbeidserfaring, kurs eller andre ikke-formelle og uformelle læringsprosesser. Dette betyr at selv om du ikke har oppnådd generell studiekompetanse gjennom tradisjonell skolegang, kan du likevel søke opptak til visse studier ved Samisk høgskole ved å dokumentere relevant realkompetanse. Det er viktig å merke seg at kravene for realkompetanse kan variere avhengig av hvilket studieprogram du ønsker å søke på.

Krav for realkompetanse:

  • Søkeren må være 25 år eller eldre ved studiets begynnelse eller fylle 25 år det året studiet starter.
  • Søkeren må ha minimum fem års arbeidserfaring.

Send inn dokumentasjonen din

Sørg for å sende inn vitnemål, karakterutskrift, attester og andre relevante dokumenter for det studiet du har søkt opptak til så snart søknaden din er registrert.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål om opptakskrav, ta gjerne kontakt med studieadministrasjonen på følgende e-post adresse: oahppohalddahus@samas.no