Jubileum
10. oktober, 12:00 til 16:00

10-års jubileum i 2014

Ordningen samiske veivisere feiret 10-årsjubileet i 2014.

I 10.10.2014 hadde vi jubileumsseminaret i Oslo med Statsministeren Erna Solberg til stede. Her kan dere lese Statsministerens tale: https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/Samiske-veivisere-10-ar/id2005854/

Statsministeren møter veiviserne

 

 

SEMINARPROGRAM

TIL 10-ÅRSJUBILEET AV SAMISKE VEIVISERE

Fredag 10. oktober 2014
11.30-12.00 Registering til seminaret
12.30 Åpning av seminaret
Erna Solberg, statsminister
Ann-Mari Thomassen, sametingsråd
Jelena Porsanger, rektor ved Sámi allaskuvla
Ketil Lenert Hansen, PhD, Cand.Polit
13.40 Lunsj
14.25 Seminar fortsetter   
Ellinor Marita Jåma, Samisk veiviser 2004/2005 
Ragnhild Birkeland, avdelingsleder språk ved Lillestrøm videregående skole 
Anja Labj og Simon Pavall, Samiske veivisere 2013/2014
Hilsninger
15.15 Seminar avsluttes


Mer info:
Risten Länsman: 78 44 85 03 / 950 52 984 
ristenrl@samiskhs.no