Hva skjer:

Seminára
04. juni, 00:00

Utsatt! Hvordan unge samer i reindrifta opplever rasisme

Seminaret er utsatt på ubestemt tid. Ny dato kommer!

Loahpahandoalut
14. juni, 12:00 til 14:00

Avslutningssermoni 2024

Samisk høgskole arrangerer avslutningssermoni for studieåret 2023-2024 i Diehtosiida fredag 14.

Conference
14. oktober, 10:30 til 16. oktober, 13:00

IndigMEC2 konferanse

Konferansens fokus: Utvikling av læreplaner for urfolk – Utvikling av urfolkfags

Rektorvalg
29. mars, 11:30 til 12:30

Rektorkandidat presentasjon og samtale

I forbindelse med rektorvalget så arrangeres det en valgsamtale i Sáhkaskáidi.

Rektorkandidatene presenterer sine valgprogram og prioriteringer. Videre vil velgerne (studenter og ansatte) kunne stille spørsmål.

Ordstyrer er Nils Johan Eira.

Rektorkandidatenes valgprogram legges ut på intranettet for ansatte og sendes til studentene via Canvas før valgsamtalen.

Valget starter etter at samtalen er gjennomført, og man kan stemme frem til 14. april 2023. Det er hemmelig elektronisk avstemming via nettskjema.no der du logger deg inn via Feidekontoen.

Her er Zoom lenke til møterommet:

https://samas.zoom.us/j/61244256019

Meeting ID: 612 4425 6019