Neahttaoahpahus ja deaivvadeamit. Govven: Árvu/Stine Marje Vars
februar 03. beaivi 2022

Nettundervisning med samlinger

Visste du at de fleste studier ved Samisk høgskole gjennomføres som nettbasert studie med samlinger i Diehtosiida i Guovdageaidnu? 

Nettundervisning og samlinger gir mulighet for studenten å gjennomføre studier og bo hvor som helst. Likevel må studenten delta på fysiske obligatoriske samlinger.

Nettundervisning gjenomføres i nettklasserom der studentene kan kommunisere med faglærer og andre studenter. I nettklasserommet finnes også forelesninger og oppgaver. Det er også mulighet å følge undervisningen fysisk i klasserommet dersom man foretrekker det.

Samlinger gjennomføres vanligvis ved Samisk høgskole og har en varighet på ca fem dager, og hyppigheten er omtrent en gang per måned. Samlinger er obligatoriske. På studieplanene her på nettsidne kan man se hvordan studiet med samlinger er lagt opp.

Trenger du bolig og/eller barnehageplass?
Sis - Finnmárkku studeantaovttastusas (SSO) Studentsamskipnaden leier ut boliger. De har 42 forskjellige studentboliger som er tilgjengelig for studenter ved Samisk høgskole. Mer om bolig finner du på SSOs nettside: Bolig – Samisk – SSO (ssosamas.no).

Studenter som har behov for barnehageplass har plass gjennom hele studietiden etter å ha fått tildelt plass til barnet. Mer informasjon om barnehageplass finner du på SSOs nettside  Barnhage – Samisk – SSO (ssosamas.no).