Hva skjer:

Almmolaš rahpan
21. august, 10:00 til 13:00

Offisiell åpning av studieåret 2024-2025

Offisiell åpning av studieåret 2024-2025 er på onsdag 21.08.24, kl.10.00-13.00, i Guovdageaidnu,

Conference
14. oktober, 10:30 til 16. oktober, 13:00

IndigMEC2 konferanse

Konferansens fokus: Utvikling av læreplaner for urfolk – Utvikling av urfolkfags

Seminar
30. oktober, 09:00 til 16:00

Duodji and international opportunities

Semnariet kommer att innehålla presentationer från de olika duodji-organisationerna och institutioner om hur de jobbar med duodji, samt reflektioner från inbjudna duojárat om hur dom ser på sitt arbete och internationella möjligheter. Dessutom kommer att hållas presentationer från organisationer som ansvarar för internationalisering av konsthantverk och duodji om internationella arenor och möjligheter, samt befintliga stödsystem.

Genom plenumsdiskussioner och kaffebordssamtal önskar vi kartlägga duodji-utövarnas egna behov och tankar kring potentialen för internationell aktivitet.

Registration deadline for seminar with accommodation: 16 October

Registration deadline for seminars without accommodation: 23 October

Accommodation at Thon Hotel Guovdageaidnu will be covered.

Program:

09:00-09:30 Introduction keynote by Gunvor Guttorm, Sámi Allaskuvla //
Láidesteapmi otna fáddai, Gunvor Guttorm, Sámi Allaskuvla

09:30-10:30 Presentation of the duodji organisations and institutions, and how they work //
Ovdanbuktimat duodji organisašuvnnaid ja ásahusaid birra ja movt sii barget dujiin

10:30 Pause

10:45 - 11:45 Experiences from duojárs that have been active on the international arenas //
Internašunála vásahusat duojárin

11:45 - 12:30 Lunsj // Beaiveborran

12:30-13:30 Presentation of available support for duodji //
Doarjjaortnegat duodjái

13:30 Pause

13:45-16:00 Keynotes & Workshop: International opportunities and arenas, Norwegian Crafts
Can all duodji be sold to everyone? Experiences from collectors of duodji on Swedish side, Johanna Njaita, Sámi Duodji - Sameslöjdstidelsen
Sámi trademarks and international marketing, Reetta Tornensis //

Ovdanbuktimat ja bargobádji: Internašunála vejolašvuođat ja arenat, Norwegian Crafts
Sáhtta go buot duoji vuovdit juohkehažžii? Vásahusat duoji čoaggima birra ruoŧa bealde Sámis, Johanna Njaita Sámi Duodji - Sameslöjdstidelsen
Sámi gálvomearkat ja internašunála gaskkusteapmi, Reetta Tornensis Sámiráđđi

17:00 Dinner // Gaskabeaivvit Thon Hotel Guovdageaidnu