"Det vi virkelig er der for å lære - å bli gode tolker". En rapport om lærernes og studentenes erfaringer med tolkeutdanning i Norge

Publication Year

2011

Category

Rapport/avhandling