Valgstyre

Valgreglement for Samisk høgskole (Klikk for å åpne)

Valgstyret for studieåret 2022/23:

Direktør Anne-Marie Gaino

Ansattes representant Mai Britt Utsi

Studentrepresentant Anton Petter Hauan

Varerepresentant Inka Almgren