Ressursside Ph.d./doktoravhandling

Det stilles høye formelle krav til ph.d.-/doktoravhandlinger og du skal vise at du mestrer alle formelle krav til faglige tekster, fra informasjon på forsiden, til innholdsfortegnelse og referanseliste. Husk: Rådfør deg alltid med veileder for eventuelle spesifikke krav for ditt fagfelt.