Ph.d.-/doktoravhandlingens struktur


Strukturen nedenfor viser generelle krav.

Rådfør deg alltid med veileder vedrørende struktur for ditt fagfelt for eventuelle avvik. 

 • Noen dokumentdeler skal starte på høyreside/oddetallsside.
  Ofte må det legges inn en blank side for at dette skal stemme. Bruk sideskift når du legger inn blank side, ikke Enter.
  Ta utskrift for å best se hvordan oppsettet blir.

Følgende dokumentdeler skal starte på høyreside/oddetallside, bortsett fra der annet er nevnt, og skal stå i denne rekkefølgen:

  • Forside skal være unummerert. Benytt høgskolens mal for forside med kolofonside (siden med informasjon om opphavsrett m.m.). På kolofonsiden settes kun programnavn inn. NB: Denne siden skal ikke fjernes.
  • Sammendrag norsk s. i
  • Sammendrag engelsk s. ii
   • Skal skrives på norsk og engelsk, og skal være på maksimalt én side hver.
  • Forord s. iii
   • Veileder skal nevnes, jf. ph.d.-forskriftens § 7-2.
   • Om det er en artikkelbasert avhandling skal forord skrives på samme språk som kappe.
  • Innholdsfortegnelse s. v
  • Ev. tabell- og figurliste på påfølgende side
  • Ev. oversikt over avhandlingens deler/artikler
   • Ved artikkelbasert avhandling skal det opplyses om type manuskript, samt hvor og når den ev. er publisert.
  • Hvert hovedkapittel i monografi og kappe (Kapittel 1 s. 1, osv.). Kappe og monografi begynner etter ev. tabell- og figurliste og/eller oversikt over avhandlingens deler/artikler.
  • Litteraturliste
  • Vedlegg
  • Ved artikkelbasert avhandling: Benytt nummererte artikkelskilleark, og se til at dette samt første side på artikkel begynner på høyreside/oddetallside.
   Les mer om artikkelbasert avhandling.

 

Veiledning om formatering av tekst

 • Skriftstørrelse: 12 pkt. eller 13 pkt. med halvannen linjeavstand. Sitat kan ha noe mindre skriftstørrelse, innrykk og enkel linjeavstand. Avhandlingene trykkes i formatet 17x24 cm, ca. 81 % av A4. Vil du se hvordan dette blir, kan du nedskalere formatet. Du leverer uansett i 100 % format.
 • Skrifttype: Times New Roman eller en annen standardskrift i Word.
 • Sidenummerering: Nederst på siden og midtstilt.
 • Innholdsfortegnelse: Bør ikke vise mer enn tre nivåer selv om det benyttes flere nivåer i teksten. Det anbefales sterkt å generere innholdsfortegnelse automatisk ved hjelp av overskriftsstiler. Word-video om innholdsfortegnelse (INN)
 • Tekstjustering: Venstrestilt eller blokkstilt.
 • Marger: 2,5 cm til alle sider, dvs. standarden i Word.
 • Avsnitt: Angis ved å bruke Enter-tasten én gang slik at det blir et lite mellomrom mellom hvert avsnitt.
 • Figur- og tabelliste: Det anbefales sterkt å generere disse ved hjelp av stiler. Lag separate lister for figurer (inkl. bilder) og tabeller. Bruk betegnelsene Figurliste og/eller Tabelliste. Word-video om figur- og tabellister (INN)
 • Illustrasjoner:
  • Benyttes kun hvis de er nødvendige for å illustrere et poeng i teksten, og de skal også kommenteres og anvendes i teksten.
  • Undersøk om det må innhentes tillatelse for bruk av illustrasjoner. Se mer om illustrasjoner og opphavsrett i APA-manualen (s. 57).
  • Illustrasjoner fra bildetjenesten Colorbox kan brukes vederlagsfritt gjennom.
  • Lag og rediger ferdig illustrasjonen i de andre programmene før de settes inn i tekstbehandlingsprogrammet.
  • Sett inn illustrasjonene laget i andre programmer til slutt i skriveprosessen.

For flere råd og tips, se Hvordan skrive oppgave

 

Ved artikkelbasert avhandling

 • Benytt nummererte artikkelskilleark, og se til at dette samt første side på artikkel begynner på høyreside/oddetallside.
 • Allerede publiserte artikler settes inn i Word-dokumentet som PDF-filer. PDF-filene må konverteres til bildefiler, noe du får hjelp til ved å sende filene til support@samas.no
  Når du får tilbake artiklene som bildefiler, vil én fil være én side. Lag en mappe pr. artikkel og last ned filene i hver sin mappe.
 • Hvordan sette inn bildefilene i Word-dokumentet?
  • Stå i Word, gå til Sett inn og velg Bilder.
  • Marker alle filene i den artikkelen du skal sette inn og velg Sett inn.
  • Beskjær og forstørr hver side slik at teksten er lesbar når avhandlingen foreligger i endelig trykt versjon, altså 85 % mindre enn A4. Marker bildet du skal endre, og gå til Bildeverktøy og Beskjær. Deretter forstørrer du bildet i dokumentet.

 

Filformat ved innlevering til bedømmelse

Avhandlingen må konverteres fra Word-dokument til PDF-fil før innlevering til trykking og bedømmelse.

 • Hvis du benytter en annen maskin enn den du vanligvis bruker når du konverterer fra Word-fil til PDF-fil, er det viktig at du ser nøye over oppsettet på Word-filen på den nye PC-en. Oppsettet på filen kan endre seg fra maskin til maskin.
 • Hvis oppløsningen er dårligere og arkdimensjonen er annerledes i PDF enn Word, kan du bruke «Ctrl + p» og print til PDF i stedet for pdf-konverteringsknappen i verktøylinja i Word.
 • Hvis det oppstår problemer med avhandlingsfilen, kan du ta kontakt med support@samas.no
 • Levér i A4 PDF-filformat. Bruk et meningsfylt navn på filen, f.eks. fornavn_etternavn_phd

 

Innbinding og innlevering

Avhandlingen skal leveres i fem innbundne eksemplarer. Det kan være lurt å ta en utskrift først og se gjennom at oppsettet er riktig, jf. tidligere nevnte retningslinjer. 
Etter at du har bundet inn avhandlingen din, skal du levere den for bedømming.
Informasjon om innlevering av avhandling finner du her, eller ved å kontakte studieadministrasjonen på e-post oahppohalddahus@samas.no ( * )