Ođasvuorká

Terminologiijadieđa ja sámi fágagielaid dutkan

Go gulat sámegiela sániid, leat go jurddahan maid son diet ja duot sátni máksá? Leatgo jurddašan ahte árbevirolaš ealáhusain leat iežaset fágagielat ja dieđát go don ahte dát dávjá leat dološ doahpagat, mat muitalit ealáhusa dárkilis máhtu birra?

Sámi báikenamat oahput

Sámi allaskuvla fállá oahppojagi 2017–2018 30 oč bachelordási oahpuid báikenammafágas. Dát gullet sámegiela ja sámi girjjálašvuođa doarjjafágaid fálaldagaide, muhto oahpu sáhttá ohcat heivehuvvot maiddái eará prográmmaide.

Rabas oahpposajit Nubbigiellapedagogihkka oahpus

Leatgo don oahpaheaddji? Mis leat rabas oahpposajit Nubbigiellapedagogihkka joatkkaoahpus.
Mii lágiidit oahpu Álttás, UiT Norgga árkttaslaš univeristehtas.

Miljovdnabealli ofelaččaid neahttasiidohuksemii

Ofelašdoaibma oažžu liigejuolludeami Gieldda- ja ođasmahttindepartemeanttas.

Ávvudoalu govat

Dáppe gávnnat govaid Sámi allaskuvlla geasseloahpaheamis.

Matematihka ovdakursa

It go kvalifisere oahpaheaddjeohppui iežat matematihka árvosániin? De lea dát dutnje.

Dutkan mearrasámi gávtti

Duoji Masterstudeanta Ingá Elisá Påve Idivuoma cevzzii odne eksámena iežas dutkamis Leavdnja-vuonagávtti birra.

Álgge doavttirgrádastipendiáhttan medias ja álgoálbmotjournalistihkas

Sámi allaskuvllas leat rabas journalistihka doavttirgrádastipendiáhttavirgiálgin farggamusat.

Máilmmi stuorimus dáiddačájáhusas

Sámi allaskuvlla lektora dáidagat čájehuvvojit allaárvosaš čájáhusas.

Siiddut