Ođasvuorká

Sámegiellaoahppu álgodásis gitta doavttergrádii.

Sámi allaskuvllas sáhttá oahppat sámegiela easkaálgidásis gitta doavttergrádii.

Manne Sámi allaskuvlii?

Ellen Oddveig Hætta muitala manne son álggii Sámi allaskuvlii ja manne don maid galggašit dan seamma dahkat.

Sámi oahpaheaddji masteroahput besset álggahuvvot

Sámi allaskuvla beassá álggahit oahpaheaddjioahpuid masterprográmmaid čavčča rájes. 

Duodje- ja digitálamuitalusat

Sámi allaskuvllas álgá čakčat 2017 oahppu Duodje- ja digitálamuitalusat, 15 oahppočuoggá.

Friddja bachelor

It go leat sihkar makkár oahpu galggašit váldit? Álgge čoaggit oahppočuoggáid friddjabachelorgrádii!

Unnán kulturjournalisttat Sámis

Hás don dagat dainna juoidá? Loga kulturjournalistihka, 2017 giđa.
 

Oahpahusat neahta bokte

Smiehtátgo makkár neahttavuđot Sámi allaskuvllas leat?
Mii fállat máŋga oahpu neahta bokte

Rabas minisemináraš - Árbevirolaš máhttu areálahálddašeamis

Guohtoneatnamiid massimiid birra dál ja boahtte áiggis ja movt daid áššiid oktavuođas sáhttá bargat.

 

Siiddut