Ođasvuorká

Studeanttat Bergenis

Duodji ja ovdánahttinoahpu studeanttat vulge Bergenii oahppomátkái.

Stáhta stivren ja árbevirolaš ekologalaš máhttu boazodoallohálddašeamis

PhD kandidáhtta Ellen Inga Turi bealuštii odne iežas doavttirgráda “Stáhta stivren ja árbevirolaš ekologalaš máhttu boazodoallohálddašeamis” Ubmi universitehtas. 

Dál sáhtát fas ohcat oahpuide

Hás álggát Sámi allaskuvlii?
Oza ovdal 20/5.

Stuorra sogat ja ealljáris eatnit

Davvisámegiela ja anárašgielat mánáid domeanaguorahallan Anára gilis.

 

 

Ođđa rámmaplánat Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeohppui

Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpu rámmaplána láhkaásahusevttohusa lávdegoddi lea dál geargan bargguinis ja sádden árvalusa Oahpahusdepartementtii.

Ohcciid logut

Ohccit Sámi allaskuvlla oahpuide čakčii 2016.

Ohcanáigemearri lahkona!

Ohcanáigemearri oahpuide mat álget čakčat lea 15.04.2016.

Čuovo Sámi pedagogalaš fágabeivviid neahta bokte

Odne álget Sámi pedagogalaš fágabeaivvit. Daid sáhtát čuovvut neahta bokte, dán liŋkkas: http://www.statped.no/Fokussaker-forside/samiske-fagdager-streames/

Oahppofálaldagat čakčat 2016 ja giđđat 2017 - álgge studeantan allaskuvlii

Leatgo jurddašeame maid áiggošit studeret 2016 čavčča ja 2017 giđa?

Sámi allaskuvllas ollu gelddolaš oahppofálaladagat, maidda sáhtát ohcat.

Geahča allaskuvlla oahppofálaldagaid dáppe:

 

Álgin čakčat 2016:

Siiddut