Ođasvuorká

Kalstad álgá ođđa direktevran

Sámi allaskuvlla stivra lea fállan Johan Ailo Kalstadii direktevrra virggi ja dal lea čielgan ahte son váldá vuostá barggu.

Sámi allaskuvlla oasseáiggi journalistaoahput 2016/17


Sámi allaskuvla fállá oahppojagi 2016/17 gávcci oanehis kurssa journalistihkas. Kurssat heivejit oasseáigestudeanttaide ja erenoamážit journalisttaide geat juo leat barggus Sámi mediain.
 

Ohcanáigi lea borgemánu 26. beaivvi.

Loga eambbo...

Ođđa direktevra Sámi allaskuvlii

Sámi allaskuvlastivra lea ikte mearridan virgádit ođđa direktevrra.

Studeanttat Bergenis

Duodji ja ovdánahttinoahpu studeanttat vulge Bergenii oahppomátkái.

Stáhta stivren ja árbevirolaš ekologalaš máhttu boazodoallohálddašeamis

PhD kandidáhtta Ellen Inga Turi bealuštii odne iežas doavttirgráda “Stáhta stivren ja árbevirolaš ekologalaš máhttu boazodoallohálddašeamis” Ubmi universitehtas. 

Dál sáhtát fas ohcat oahpuide

Hás álggát Sámi allaskuvlii?
Oza ovdal 20/5.

Stuorra sogat ja ealljáris eatnit

Davvisámegiela ja anárašgielat mánáid domeanaguorahallan Anára gilis.

 

 

Ođđa rámmaplánat Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeohppui

Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpu rámmaplána láhkaásahusevttohusa lávdegoddi lea dál geargan bargguinis ja sádden árvalusa Oahpahusdepartementtii.

Siiddut