Ođasvuorká

Duodje- ja digitálamuitalusat

Sámi allaskuvllas álgá čakčat 2017 oahppu Duodje- ja digitálamuitalusat, 15 oahppočuoggá.

Unnán kulturjournalisttat Sámis

Hás don dagat dainna juoidá? Loga kulturjournalistihka, 2017 giđa.
 

Oahpahusat neahta bokte

Smiehtátgo makkár neahttavuđot Sámi allaskuvllas leat?
Mii fállat máŋga oahpu neahta bokte

Rabas minisemináraš - Árbevirolaš máhttu areálahálddašeamis

Guohtoneatnamiid massimiid birra dál ja boahtte áiggis ja movt daid áššiid oktavuođas sáhttá bargat.

 

Álgge studeantan allaskuvlii

Geahča makkár oahppofálaldagat mis leat čakčat 2017 ja giđđat 2018.

Oza Barents Plus doarjaga!

Dál sáhttet studeanttat ja Sámi allaskuvlla bargit ohcat doarjaga lonohallamii 2017-2018 oahppojahkái Barents Plus ortnega bokte. Lonohallan lea čatnon Barents regiovdnii, dát mearkkaša ahte lonohallan lea Ruššii.

Oza doavttirgrádastipendiáhttavirgái

Sámi allaskuvllas leat rabas doavttirgrádastipendiáhttavirgi sámegielas ja/dahje girjjálašvuođas, ohcanáigemearri 29.03.2017.

Ođđa oahppogirji oahpaheaddjestudeanttaide

Nils Øivind Helander lea čállán ođđa girjji Sámi allaskuvlla Dieđut-ráidui. Dan namma lea Ohppojuvvon ja sohppojuvvon giella.  

Siiddut