Avd. for duodji og lærerutdanningene

Duodji (samisk tradisjonshåndverk), design, samiske skoler og samiske barnehager er sentrale i vår avdelings utdannelsestilbud. Samisk og urfolkstematikk er en viktig del av Samisk høgskoles duodjiutdannelser og lærerutdannelser. Duodjiutdanningen tilbyr både tradisjonell håndverk, samt moderne design. De samiske lærerutdanningen er på samisk og er et eksklusivt tilbud ved Samisk høgskole. Dette er fleksible utdanninger: undervisningen er både nettbasert og samlingsbasert. Samisk høgskoles visjon er å tilby master i pedagogikk til samiske lærerutdannelser i nær fremtid.

Avdeling for duodji-, nærings- og naturvitenskap har følgende tilbud:

·         Bachelor og master i duodji

·         Lærerutdannelse på grunnskolenivå: VUO 1-7 og VUO 5-10

·         Førskolelærerutdanning (MOA)

·         Praktisk pedagogisk utdannelse, PPO (60 vt)

Hvorfor er disse utdannelsene viktige?

  • Det samiske samfunnet behøver folk med høyere utdannelse i duodji og design.
  • Samiske barnehager og skoler behøver utdannede samisktalende lærere.
  • Samisk lærerutdannelse gir lærerkompetanse i Norge, Finland og Sverige.
  • Det er også mulig å jobbe ved skoler og barnehager i storsamfunnet som har behov for lærere med kompetanse i samisk språk og kultur.
  • PPO muliggjør arbeid som faglærer på ungdomstrinnet, samt den videregående skolen.