Nyheter

Alle nyheter

Statlig styring og tradisjonell økologisk kunnskap i forvaltning av reindriften

PhD kandidat Ellen Inga Turi forsvaret idag sin doktograd ”Statlig styring og tradisjonell økologisk kunnskap i forvaltning av reindriften” ved Umeå Universitet.

Nye rammeplaner for samiske grunnskolelærerutdanninger

Rammeplanutvalget for samiske grunnskolelærerutdanninger på masternivå har i dag sendt forslag til forskrift om rammeplan for de nye grunnskolelærerutdanningene til Kunnskapsdepartementet.

Følg Samiske pedagogiske fagdager på nett

I dag starter samiske pedagogiske fagdager, du kan følge med på dette på denne linken: http://www.statped.no/Fokussaker-forside/samiske-fagdager-streames/

Styrker læreres kompetanse

Er du lærer? 
Da kan vi styrke din faglige og pedagogiske kompetanse.
Samisk høgskole har 3 studietilbud innen ordningen Kompetanse for Kvalitet.

Hva skjer:

Maestra-seminarium
30. mai,
10:00 til 11:30

Att leva i ständig välsignelse

Kapitel som framlägges: “Människan och synden i välsignelsens fotspår.”
Tid och plats: 30:e maj 2016 kl 10:00-11:30, Diehtosiida.

Seminar
03. juni,
10:00 til 17:00

Andre verdenskrig og samenes forhold til okkupasjonsmakten

Andre verdenskrig 1940-1945 og samenes forhold til okkupasjonsmakten.
Seminar 03. juni 2016. Njárggádat, Sámi allaskuvla.