Studier

BA - Enkeltemne
Deltid
-15 stp
Avd. for duodji og lærerutdanningene
Videreutdanning for lærere
Deltid
-30 stp
Avd. for duodji og lærerutdanningene
Videreutdanning for lærere
Ollesáiggi
-30 stp
Avd. for duodji og lærerutdanningene
BA - Enkeltemne
Oasseáiggis
-15 stp
Avd. for samfunnsfag
BA - Enkeltemne
Deltid
-30 stp
Avd. for samfunnsfag
Begynnerkurs i samisk
Deltid
-15 stp
Avd. for språkfag
Begynnerkurs i samisk
Deltid
-15 stp
Avd. for språkfag
Begynnerkurs i samisk
Deltid
-15 stp
Avd. for språkfag
Begynnerkurs i samisk
Deltid
-15 stp
Avd. for språkfag
BA - Enkeltemne
Heltid
-30 stp
Avd. for språkfag