Ris eller ros

Her finner du vårt system for å melde fra om ros og ris, eller forslag til forbedringer. Alle studenter og ansatte ved institusjonen er velkomne til å si fra om forhold de mener det er viktig å følge opp.

Valgfritt
CAPTCHA
Her lurer vi de som vil sende inn tøv.. La være tomt