Dás gávnnat Sámi allaskuvlla dieđalaš almmuhemiid. Sáhtát válljet kategoriijaid ja jahkeloguid olgeš bealde.

Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige

Category: 
Bok
Ar: 
2017
Authors: 

From the Shadows of Civilisation and Racist Ideologies Towards Post-assimilation

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2017

Gullevašvuohta goahteeallima bokte/ Livet i goahti-Samhandling med naturen og menneskene

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2017

Handbook of Indigenous Education. Pigga Keskitalo has written chapter to a book.

Category: 
Bok
Ar: 
2017
Authors: 

How Sámi teachers development of a teaching unit influences their self-determination

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2017
Authors: 

How Sámi teachers’ development of a teaching unit influences their self-determination

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2017
Authors: 

Hvem skal med? Holdninger til kriteriene for registrering i sametingenes valgmanntall

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2017
Authors: 

Hvem skal med? Holdninger til kriteriene for registrering i sametingenes valgmanntall i Norge og Sverige

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2017
Authors: 

Hvem skal med? Holdninger til kriteriene for registrering i sametingenes valgmanntall i Norge og Sverige

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2017
Authors: 

Identifisering og anerkjennelse av eksisterende rettigheter på Finnmarkseiendommens grunn - en analyse av Finnmarkslovens § 5

Category: 
Bok
Ar: 
2017
Authors: 

Impact analysis and consequences of change

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2017
Authors: 

Impact analysis and consequences of change

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2017
Authors: 

Indigenous critical utopian action research in education

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2017
Authors: 

Indigenous journalism in local communities

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2017
Authors: 

Indigenous Land-based Education

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2017

Indigenous Peoples Perspectives

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2017
Authors: 

Indigenous youth, Arctic Change and food culture, knowledge and how we have thrived on the margins

Category: 
Bok
Ar: 
2017
Authors: 

Inledning

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2017
Authors: 

Joijk in the voice of a child - re-thinking strategies and reframe practic

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2017

Kolmen sukupolven saamelaiskirjailijat - Nils-Aslak Valkeapään esikuvat Johan Thuri ja PAulus Utsi

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2017
Authors: 

Kultursensitiiva sámeoahpahus

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2017

Kvinners saker? Om kjønn og sametingspolitikk

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2017
Authors: 

Láhppon luđiin gávdnon luđiide ja livđiide: Geavatlaš ovdamearkkat luohteárbevieru ealáskahttimis

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2017
Authors: 

Luossa and laks. Salmon, science and LEK.

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2017
Authors: 

Makkár lea njálgámus biergu - hva er det beste kjøttet?

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2017
Authors: 

Methodologies in educational research on indigenous issues

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2017

Monikielisyyden jatkumo kotimaisen kirjallisuuden historiassa

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2017
Authors: 

Mot kránnjágielat váikkuhit sámegiela demonstratiivvaid geavaheapmái - álgojurdagat

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2017

Muohttaga ja muohtaklassifikašuvdna: Rievdanprošeakta

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2017

Naturresurser, forvaltning og tradisjonell kunnskap

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2017
Authors: 

Siiddut