ylvajn's picture
Nutti, Ylva Jannok
Prorektor / Prorector

Contacts

E-mail: 
ylvajn@samas.no
Phone: 
Mobile: 

General information

Prorektor, PhD i pedagogikk, førsteamanuensis og faglig leder for mastergrad i lærerutdanning og bachelorgrad i barnehagelærer. 

Forskningstemaer: Samisk og urfolksutdanning, flerkulturell utdanning, samisk tradisjonell kunnskap og kulturelle læringsmodeller, samisk lærerprofesjon og undervisningsmåter, skoleutvikling, dekolonisering og revitalisering, urfolksforskning og aksjonsforskning.