Informasjon vedrørende koronaviruset

Oppdatert 8. februar 2022)

Regjeringen har fjernet mesteparten av restriksjoner knyttet til koronaviruset fra og med 1. februar 2022. Fortsatt gjelder noen regler og anbefalinger.

Myndighetenes generelle råd og anbefalinger

  1. Praktiser god hånd- og hostehygiene. 
  2. Vaksiner deg.
  3. Hold deg hjemme hvis du er syk.
  4. Test deg hvis du har nyoppstått luftveissymptomer.

Hold 1 meters avstand til de du ikke bor sammen med. Denne regelen kan fravikes i undervisningssammenheng. Dersom det er vanskelig å holde 1 meters avstand, så bruk munnbind. 

Trenger du vaksine?
Alle Allaskuvla sine studenter og ansatte, også de som er folkeregistrert bosatt i en annen kommune, får tilbud om å ta vaksine ved helsesenteret i Guovdageaidnu.
Bestilling av time til vaksinering kan gjøres ved å ta kontakt med kommunehelsetjenesten på telefon 78 48 72 60 eller 116117, eller bestill time digitalt på Helse Norges nettside. 

Testing
Anbefaling om jevnlig testing avvikles. Bare personer som har nyoppståtte luftveissymptomer skal teste seg. 

  • Testen bør tas som selvtest, men kan også gjennomføres som antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test.
  • Utover dette anbefales bare personer med symptomer å teste seg. Øvrige nærkontakter uten symptomer anbefales ikke å teste seg, men bør være ekstra oppmerksomme på symptomer.
  • Personer som ikke kan unngå nærkontakt med en smittet i isolasjonsperioden, bør også teste seg daglig under isolasjonsperioden, og i fem døgn etter siste nærkontakt med den smittede.

Karantene og isolasjon

  • Personer som er smittet av koronaviruset skal isolere seg i 4 døgn. Smittede som har symptomer må i tillegg ha vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater. Dette gjelder alle virusvarianter. 
  • Forskriftsfestet karantene avvikles også for alle nærkontakter som er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede.
  • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære anbefales å teste seg daglig i fem døgn etter siste nærkontakt med den smittede.

Mer informasjon om koronaviruset (Covid-19) finnes bl.a. her:

- Folkehelseinstituttet (FHI)
På nettsiden til Folkehelseinstituttet kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset til enhver tid. 


- HelseNorge
Her kan du lese om gjeldende informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset. 

- Regjeringen
Her kan du lese samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementet om tiltak og råd til befolkningen. 

- Kommer du fra et annet land?
Her kan du lese om råd og regler ved passering av grensen inn til Norge.