Informasjon vedrørende koronaviruset

(Oppdatert 17.03.2020, Klokken 15.30)

Sámi allaskuvla følger utviklingen av situasjonen når det gjelder utbredelse og håndtering av koronaviruset COVID-19. Sámi allaskuvla setter i gang tiltak etter råd fra myndighet og skolens egne vurderinger. Helse og sikkerhet er første prioritering nå, selv om det ikke har kommet beskjed om smitte. Alle oppfordres til å følge godt med på anbefalinger og råd som norske helsemyndigheter kommer med for å hindre smitte i Norge. 

Diehtosiida / Campus
Studenter skal ikke oppholde seg på Diehtosiida, campus. Nøkkelkortene blir deaktivert. Ansatte oppfordres til å jobbe hjemmefra. Man skal ikke komme til Diehtosiida hvis man føler seg syk eller kjenner at man holder på å bli syk. Dette gjelder selv om man ikke tror at dette har sammenheng med koronaviruset. De ansatte oppfordres til å jobbe hjemme, i stedet for å risikere spredning av smitte. 

Arrangementer
Alle seminarer og konferanser som var planlagt ved Sámi allaskuvla fra mars frem til juni, blir utsatt inntil videre. Vi kommer tilbake med informasjon om hvordan dette løses. 

Reiser
Kommunelegen anbefaler at både ansatte og studenter bør være spesielt forsiktige når man har vært på reise, slik at virus ikke følger med til Kautokeino. Man skal ikke gjennomføre reiser med mindre det er absolutt nødvendig. Samme prosedyre gjelder for reise som er beskrevet ovenfor hvis det evt. er nødvendig å reise.

Reiser og karantene
Helsemyndighetene har tidligere bestemt at alle som kommer til Norge fra andre land, skal holde seg i karantene i 14 dager. Dette gjelder hvis du har vært i utlandet etter 27. februar.

Nå er denne regelen utvidet:

  • Fra 17. mars gjelder dette også hvis du ankommer Norge fra Finland og Sverige, da skal du oppholde deg i karantene i 14 dager uansett om du har sykdomstegn eller ikke.

Gjør følgende hvis du tror at du har koronavirusinfeksjon (symptomer på influensa) etter å ha vært i kontakt med noen som er smittet:

  • Opphold deg hjemme og ta kontakt med fastlegen eller legevakta. Karantenetida er vanligvis på 14 dager, men kan også være kortere.

Alle oppfordres i tillegg til å følge godt med på lokale/nasjonale helseråd der de oppholder seg (f.eks. i Sverige eller Finland) og ta ansvar for vår felles helse. 

Korona telefon: 
Har du spørsmål om koronaviruset? Ring Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015
 

Regjeringen har innført omfattende tiltak som får konsekvenser for Sámi allaskuvla. Vi kommer tilbake med informasjon.

Folkehelseinstituttet har laget hefter og videoer om generell informasjon om koronaviruset på forskjellige språk, blant annet på lulesamisk og nordsamisk.