Ođasvuorká

Sámediggi ja Sámi allaskuvla vuolláičállán áigumuššiehtadusa

Sámi allaskuvla ja Sámediggi vuolláičálle odne áigumuššiehtadusa prošeavttas SáMOS - Sámi mánát  ođđa searvelanjain. 

Oza čavčča 2019 oahpuide!

Boađe studeantan Sámi allaskuvlii čakčat 2019! Máilmmi áidna sámegielat oahppoásahussii. 

Mii fállat sihke guhkit oahppoprográmmaid ja oanit ovttaskas oahpuid. 

Oza north2north stipeandda ja vuolgge lonohallamii!

Oza north2north stipeandda ja vuolgge lonohallamii, oahppojagi 2019- 2020! Don sáhtát vuolgit lonohallamii universitehtii dahje allaskuvlii olggobealde Norgga mii lea Árktalaš universitehta/ University of the Arctic miellahttu.

Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpu vuosttaš masterstudeantta njálmmálaš eksámen

Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpu 5.-10. ceahki kandidáhta Marit Anna Hætta Klemetsena

Sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpu 5.-10. ceahki masterdutkkosa njálmmálaš ovdanbuktineksámen čađahuvvo

Sámi álbmotbeaivi 2019

Bures boahtin Diehtosiidii ávvudit sámi álbmotbeaivvi

Inker-Anni Sara nákkáhallan

Sara nákkáhalai fáttain: "Ekonomalaš gažaldagat ja sápmelašvuođa meroštallan hálddašit eamiálbmogiid vuoigatvuođaid guoski ságastallama"

Rektorválggat 2019

Dál lea áigi jurddašit gii galggašii Sámi allaskuvlla boahtte rektorin šaddat. Válggat čađahuvvojit cuoŋománu 10. beaivvi. Áigemearri evttohusaid sáddet ges lea njukčamánu 16. beaivvi.

Sámi allaskuvla fállagoahtá oahpu sámi oahpaheddjiide Ruoŧas

Ruoŧa Skolverket lea diŋgon Sámi allaskuvllas joatkkaoahpu Ruoŧa sámi oahpaheddjiide, geat barget sámi skuvllas dahje oahpahit sámegiela.

Duodji, juoigan ja hutkáivuohta

Studeanttat ráhkadedje čájálmasa mánáidgárdemánáide joavkoeksámenbargun.

Siiddut