Ođasvuorká

Báikkálaš sisaváldima ohcanáigemearri guhkiduvvon

Báikkálaš sisaváldin lea guhkiduvvon 30.6.2014 rádjai.

– Sámi allaskuvlla buoremus oahppu

Dan dadjá Ellen Marit Somby Hætta. Son lea čađahan Boazodoalu lágat, riektevuođđu ja riekteipmárdusoahpu Sámi allaskuvllas.

Sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahpuid seminára geasuhii

Seminára ulbmil lei e.e. čohkket ođđa oahpu vuosttaš jagi vásáhusaid.

Álgoálbmotdutkan 21.jahkečuođis - bargobádji

Álgoálbmotdutkit čoahkkanedje Parisii.

Pigga Keskitalo doseantan Helssega universitehttii

Pedagogihka doavttir Pigga Keskitalo lea mieđihuvvon pedagogihka doseantan Helssega universitehta kansleriijas 30.5.2014.

Oza čállinkursii!

Akademalaš čállinkurssa čákčát 2014.
Áigemearri geassemánu 6. beaivvi.

Sámi allaskuvla Islánddas

Árktalaš universitehta rektorforumis Islánddas ságastalle e.e sierra "davvevuogi" birra oahpahusa čađaheamis.

Fágakommišuvdna Sámi allaskuvllas

NOKUT fágakommišuvdna finai mannan vahku Sámi allaskuvllas dárkkistit sámegiela ja sámi girjjálašvuođa doavttergrádaprográmmaohcama.

Studeanttat Yakutias

Vuođđoskuvlaoahpaheaddjestudeanttat guorahalle ja buohtastahtte guovttegielatvuođaáššiid Sámis ja Yakutias.

Siiddut