Ođasvuorká

Filtrer etter år

Sápmi dárbbaša journalisttaid

Áiggošit go čalmmustahttet boasttuvuođaid servvodagas dahje gávdnat čovdosiid? Vuoi áiggošit go ipmirdit movt sosiála mediat doibmet, dahje áiggošit go filbmabuktagiin, dokumentárain dahje ealligovaiguin bargat?

Ná ozat čavčča oahpuide!  

VÁRUT/OBS: Dál fertet ohcat báikkálaččat! Ohcanáigemearri lea 01.08.18.

 

Geahča dás movt ozat Sámi allaskuvlii:

Ain rabas oahpposajit

Sámi allaskuvllas leat čavčča 2018 ain rabas oahpposajit eanas oahpuide. Boađe studeantan máilmmi áidna sámegielat oahppoásahussii! Mii fállat gelddolaš oahppoprográmmaid ja ovttaskas oahpuid sámi ja álgoálbmot perspektiivvas. Ohcanáigemearri lea 01.08.18.

Ođđa dutkan: Váhnemat fertejit ražastit jus gávpotmánát galget hupmat sámegiela

Sámi allaskuvlla masterkandidáhta Lena Romsdal Hætta ovdanbuvttii mánnodaga sámegiela mastergrádadutkosa “Fievrridit sámegiela viidáset mánáide lei ollu váddáset go ledjen doivon” - Sámegiela dili guorahallan Álttás. Dutkamuš čájeha ahte olu mánát heitet sámástit go vulget sámegielat mánáidgárddis dárogielat skuvlemii.

Ođđa professor: Kaisa Rautio Helander

Sámi allaskuvlla stivra lea virgádan Kaisa Rautio Helander professorin sámi nammadutkamis. Rektor Gunvor Guttorm lea duhtavaš virgádemiin.

-Sápmi dárbbaša din gelbbolašvuođa

Gávccinuppelohkái studeanta leat gárven bachelordási oahpu ja golmmas leat gárven masterdási oahpu.

Sámi musihkkaakademiija prošeakta

Sámi musihkkaakademiijas álgá ovtta jagi skuvlenprográmma joatkaskuvladásis mii fállá oahpahusa dain dieđuin ja dáidduin maid sámemusihka suorgi gáibida.

Bargofálaldat studeanttaide

Studeanttat leat sii guđet dovdet min oahpahusa buoremusat. Hás don vuolggát rekrutterenmátkkiide dán geasi? Dieđusge oaččut bálkka barggu ovddas.

Oza čavčča oahpuide

Hás don ozat Sámi allaskuvlii?

Siiddut