Sámi allaskuvla stivra Diehtosiidda Allavárddus.
čakčamánu 19. beaivi 2019

Searvva allaskuvlastivrii

Allaskuvlastivra lea Sámi allaskuvlla bajimus orgána ja mas lea bajildas ovddasvástádus buot doaimmaid ovddas. Doppe váldojit strategalaš mearrádusat nugo ovdamearkka dihte bušeahtta, makkár oahppoprográmmat galget álggahuvvot jna.

Stivraláhttun beassá leat mielde váikkuheame ja olu oahppat jođiheami birra. Dasa lassin oažžu jahkásaš honorára (60.000 ruvnno) ja honorára juohke stivračoahkkima ovddas (10.000 ruvnno). Allaskuvlastivrras leat njeallje fásta čoahkkima jahkái.

Dán vuoru galget studeanttat ja gaskaboddosaš fágabargit válljet láhttuid. Studeanttaid gaskkas válljejuvvojit guokte láhttu ja gaskaboddosaš fágabargiid gaskkas okta.

Áigemearri evttohit stivraláhttuid lea 26.9.2019, ja válggat čađahuvvojit 10.10.2019 rádjái.
Loga Sámi allaskuvlla válganjuolggadusaid dás.

Evttohanskovi gávnnat dás. Evttohusat galget bidjot evttohuskássii mii lea ovdakontuvrras, dahje sáddet e-poastta bokte válgastivrii: ingerast@samiskhs.no