Dáhpáhusat:

Utstilling
04. golggotmánu, 12:00 - 03. skábmamánu, 13:30

AIDA- prošeakta čájáhusain Árjjepluovis

AIDA (Arctic Indigenous Design Archives) prošeavtta dieđalaš veahkki guoktás, Laila Susanna Kuhmunenas ja Berit Kristine Guvsámis, lea čájáhusrahpan Solvermuseetas golggotmánu 4. beaivvi.

Rabas dutkanseminára
29. golggotmánu, 10:00 - 15:45

Mánáid giella ja jurddašeapmi II

Sámi allaskuvlla dutkanprošeavtta Epistemalaš modalitehta mánáid ehtalaš ja morálalaš árvvoštallamis loahpahanseminára Mánáid giella ja jurddašeapmi II lágiduvvo Romssas 29.10.2021.

Atte dieđu jus háliidat čuovvut seminára interneahtas!

konferánsa
24. skábmamánu, 11:30 - 25. skábmamánu, 13:30

Sámi mánáidgárdekonferánsa 2021

Sámi lohkanguovddáš, Sámi allaskuvla ja UiT Norgga árktalaš universitehta lágidit ovttas Tromssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeddjiin Sámi mánáidgárdekonferánssa Diehtosiiddas Guovdageainnus 24.11.-25.11.2021.

Rabasbeaivi
01. njukčamánu, 09:00 - 14:00

Rabasbeaivi 2022

Sámi allaskuvla lágida rabasbeaivvi Diehtosiiddas njukčamánu 1. beaivvi.

konferánsa
05. golggotmánu, 12:00 - 07. golggotmánu, 15:30

SÁMI OAHPAHUSKONFERÁNSA 2021

Streamliŋkkat: 

Online konferánsa: https://samas.zoom.us/j/63854550037

Dulkon liŋkka: https://samas.zoom.us/j/65384465933

 

 

Konferánssa ulbmilin lea beassat lonohallat eamiálbmogiid oahpahanvásáhusaid ja buktit oidnosii sámi mánáidgárddiid, skuvllaid ja alitoahpahusa ja maid internationála eamiálbmotoahpahusa vásáhusaid ja muitalusaid. Go iešguđet eamiálbmogat lonohallet vásáhusaideaset, de dat lea doarjjan ja vuođđun eamiálbmot-pedagogalaš filosofiijai, mainna pedagogat, oahpaheaddjit ja dutkit sáhttet ávkkástallat oahpahusas.  Konferánssa fáttát leat:

  • Mánáid ja nuoraid árgabeaivi oahpahusas 
  • Luondu oahppama vuolggasadjin
  • Eamiálbmogiid máhtuid ja gielaid nanosmahttin ja ealáskahttin
  • Eamiálbmogiid  bajásgeassima ja oahpahusa dekoloniseren

Mii bovdet mánáidgárdebargiid, -oahpaheddjiid, ja -eaiggádiid, vuođđo- ja joatkkaskuvllaid ja alitoahpahusaid oahpaheddjiid ja jođiheddjiid sihke dutkiid ja studeanttaid juogadit iežaset dutkama ja oahpahusa. Konferánssas lea vejolaš ovdanbuktit dieđalaš oanehisčállosa (paper), logaldallamiid, čájehit filmmaid ja posteriid, dahje doallat bargobájiid. 

Konferánsagielat leat sámegielat, eŋgelasgiella ja davviriikkaid gielat. Mii hásttuhit sámi logaldalliid buktit ovdan sáhkavuoruset sámegillii.

Sámi mánáidgárde- ja skuvllaoahpaheaddjit, geat dollet ovdánbuktima eai dárbbaš máksit konferánssa divvaga. Sámi allaskuvla ja Sámediggi Norgga beale Sámis leat lágideaddjit, Sámedikki SáMOS-prošeavtta (Sámi mánát ođđa searvelanjas) olis.

Eanet dieđut konferánssa birra gávnnat dás.