Dáhpáhusat:

Fágabeaivvit
22. cuoŋománu, 08:00 - 23. cuoŋománu, 15:00

Sámi pedagogalaš fágabeaivvit

Visot Sámi allaskuvlla seminárat ja konferánssat mat lágiduvvot dán mánus gitta geassemánnui maŋiduvvojit. Eanet dieđut bohtet dán birra.

Symposia
03. Geassemánnu, 08:00 - 04. Geassemánnu, 16:00

Sámegiela ja girjjálašvuođa symposia

Sámegiela ja sámi girjjálašvuođasymposia mii galggai lágiduvvot Sámi allaskuvllas geassemánu 3. ja 4. b. 2020 lea našunála corona-virusa eastadeami doaibmabijuid geažil maŋiduvvon. Lágidanjoavku ovttasráđiid Sámi allaskuvlla jođihangottiin máhccá ođđa dieđuiguin go dilli čielgá.

konferánsa
27. golggotmánu, 09:00 - 29. golggotmánu, 15:30

SÁMI OAHPAHUSKONFERÁNSA 2020

Sámi oahpahuskonferánsa 2020 lea našunála koronavirusa eastadeami doaibmabijuid geažil maŋiduvvon čakčii. Plánejuvvon áigi doallat konferánssa lea golggotmánu 27.b. -29.b. 2020. Mii šállošit liigebarggu ovddas ja lágidanjoavku máhccá ođđa dieđuiguin jus ođđa plánejuvvon áigemearri rievdá.

Sámi álbmotbeaivi
06. guovvamánu, 09:30 - 12:00

Sámi álbmotbeaivi

Sámi allaskuvllas ja Diehtosiiddas

09.30 Gáfestallan Árrángáttis. Buot bargit.

10.00 Levgen ja lávlut Sámiálbmot lávlaga

10.10 Gáhkku ja veahá guoimmuheapmi kantiinnas 

10.30 Journalisttastudeanttat čájehit filmmaid maid ieža leat ráhkadan

Dii. 12 rájis lea buot bargiin vejolaš ohcat friddja bálkkáin jus áiggut searvat Guovdageainnu suohkana almmolaš doaluide Báktehárjjis. 

Mii sávvat ahte buot studeanttain, bargiin ja buot earáin šaddá fiinná beaivi. Ávžžuhit buohkaid searvat doaluide, sihke Sámi allaskuvllas ja muđui Sámis, gos ovttas beassat ávvudit!